ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΕΣ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 04-02-2019 (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΟΥΣ) ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΩΝ,

ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΑΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΙΣ 05-09-2018.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΒΠ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΕΠ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Η UNICEF (Refugee and Migrant Response in Greece)  σε συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου και υπό την αιγίδα του Δήμου Τρίπολης και σε συνεργασία με την Πάρνωνας Αναπτυξιακή Πελοποννήσου Α.Ε., στο πλαίσιο δράσεων του Δικτύου Πόλεων για την Ένταξη, διοργανώνουν ενημερωτικές-επιμορφωτικές συναντήσεις που σχεδιάζονται να υλοποιηθούν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα και αφορούν στην εκπαίδευση παιδιών από προσφυγικό πληθυσμό αλλά και στην γενικότερη ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού έργου στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές τάξεις. Με δεδομένες τις τοπικές ανάγκες που διαμορφώθηκαν με την υποδοχή των μαθητών προσφύγων στην περιοχή μας, η πρόταση αυτή έχει ως στόχο να στηρίξει την προσπάθεια των εκπαιδευτικών στο σχολείο αναδεικνύοντας το ρόλο του σχολείου ως χώρου εμπιστοσύνης, δημιουργικότητας και μάθησης για όλα τα παιδιά και χώρου δημιουργικής δουλειάς και εξέλιξης για τον/την εκπαιδευτικό.

Τα σεμινάρια είναι βιωματικά και διαδραστικά, βασίζονται σε εμπειρίες εκπαιδευτικών από το πεδίο αλλά και στη διεθνή βιβλιογραφία καθώς και σε ερευνητικά δεδομένα. Το βασικό σεμινάριο περιλαμβάνει πρακτικά εργαστήρια εφαρμογής σε μαθήματα ειδικότητας και διαφορετικών βαθμίδων. Προτείνονται τρεις θεματικές. Μπορείτε να επιλέξετε ένα εισαγωγικό σεμινάριο και το βασικό, δυο εισαγωγικά ή μόνο το βασικό ανάλογα με το ενδιαφέρον σας και το πλαίσιο που σας αφορά. Το σεμινάριο δύναται να υλοποιηθεί κάποια απογεύματα και ένα πρωινό/απόγευμα Σαββάτου, ανάλογα με την επιθυμία των ίδιων των εκπαιδευτικών. Για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες θα ενημερωθείτε αργότερα, μόλις οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα, το οποίο θα διαμορφωθεί με βάση τις συγκεκριμένες επιλογές των εκπαιδευτικών.

Τα σεμινάρια υλοποιούνται από τη UNICEF (Refugee and Migrant Response in Greece) σε συνεργασία με την Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου και υπό την αιγίδα του Δήμου Τρίπολης και σε συνεργασία με την "Πάρνωνας Αναπτυξιακή Πελοποννήσου Α.Ε." στο πλαίσιο του Δικτύου Πόλεων για την Ένταξη.

Το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών δηλώνεται συμπληρώνοντας την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedkg7wFh4Np80D8Rp05xx0GS3NBkT9SmKky6wbR7JkhL-n0A/viewform?usp=sf_link

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ

ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 21-01-2019 (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΟΥΣ ) ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΩΝ,

ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΙΣ 05-09-2018.

Page 10 of 265
Content View Hits : 298554