ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 26-11-2018 (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΟΥΣ)

ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΙΣ 05-09-2018.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΡΧΕΙΑ 

 

Οι δηλώσεις προτίμησης (επισυνάπτεται υπόδειγμα) υποβάλλονται από την Τρίτη 20-11-2018 έως και την Τετάρτη 21-11-2018 και ώρα 15.00 (αποκλειστική προθεσμία) απευθείας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (για το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α.) ιδιοχείρως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο e-mail: mail@pdepelop.gr (σκαναρισμένες ή ψηφιακά υπογεγραμμένες) ή με τηλεομοιοτυπία (fax) στον αριθμό: 2710-230118.

Οι υποψήφιοι που δεν θα υποβάλουν δήλωση προτίμησης διαγράφονται από τον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα.

Το Γυμνάσιο Λουτρακίου θα πραγματοποιήσει, ως συντονιστής, για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020 Στρατηγική Σύμπραξη Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών μεταξύ Σχολείων (ΚΑ229) στα πλαίσια της δράσης Erasmus+. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων, που προβλέπονται στο έργο με τον τίτλο « CLIL threads and trends in the solar-system Labyrinth», το Σχολείο θα οργανώσει την πρώτη επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών (Short-term staff training event), η οποία θα έχει τη μορφή επιμορφωτικού εργαστηρίου με το τίτλο « On board CLIL to outer space» και στην οποία θα συμμετέχουν οι εταίροι εκπαιδευτικοί του έργου και εκπαιδευτικοί από σχολεία της περιοχής, την Τρίτη 27-11-2018 και την Τετάρτη 28-11-2018 στο χώρο του Σχολείου.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΕΠ

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΒΠ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Page 2 of 254
Content View Hits : 291708