ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΡΧΕΙΟ

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΡΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ (ΑΠΟ 03-10-2017 ΕΩΣ ΚΑΙ 05-10-2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 14.00)

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διάθεση & Πρόσβαση του οπτικοακουστικού σποτ:

Α) Κατεβάζοντάς το απευθείας από την υπηρεσία ftp του ΥΠΠΕΘ μεταβαίνοντας στους παρακάτω υπερσυνδέσμους:

Για το οπτικοακουστικό αρχείο:

ftp://ftp.minedu.gov.gr/pub/uploads/Mathiteia_epal_tv.mov

ftp://ftp.minedu.gov.gr/pub/uploads/Mathiteia_epal_tv.mp4

ftp://ftp.minedu.gov.gr/pub/uploads/Mathiteia_epal_tv.wmv

 

Β) Για ενσωμάτωση του οπτικοακουστικού αρχείου (σποτ) στην ιστοσελίδα ή τα κοινωνικά δίκτυα που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ:

Στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

http://www.minedu.gov.gr/dimofili/30435-27-09-17-optikoakoustiko-minyma-spot-gia-tin-taksi-mathiteias-sta-epal

Στο κανάλι Youtube του ΥΠΠΕΘ

https://www.youtube.com/watch?v=04LS8RZclD0          (οπτικοακουστικό αρχείο)

https://www.youtube.com/watch?v=RYdU08WpXRI     (ακουστικό αρχείο)

Page 2 of 219
Content View Hits : 271321