ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι τα μόρια προϋπηρεσίας που εμφανίζονται στην καρτέλα Συνολικά Μόρια στους φακέλους όλων των υποψηφίων αναπληρωτών στο ΟΠΣΥΔ έχουν υπολογιστεί προς το  παρόν ως 24-05-2019 (ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων στο ΑΣΕΠ για την προκήρυξη 3ΕΑ/2019) για τον καθορισμό των μορίων της εν λόγω προκήρυξης.

Σε μεταγενέστερο χρόνο τα μόρια προϋπηρεσίας θα υπολογιστούν και ως 5/6/2019 (ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων ΑΣΕΠ για τις προκηρύξεις 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019) για τον καθορισμό των μορίων των εν λόγω προκηρύξεων.

 

     Σας ενημερώνουμε ότι μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης (09-07-2019), η διαδικασία υποβολής αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (υπ΄ αριθμ. 4304/09-05-2019 Πρόσκλησή μας) θα συνεχιστεί για έντεκα (11) ημέρες, ήτοι από 10-07-2019 έως και 22-07-2019.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ 

1. ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

2. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Content View Hits : 308152