ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ/ΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ23-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕ25-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΠΔΕ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΛΟΓΩ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΣ) ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΑ ΚΕΝΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-04-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 14.00

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΝΤΕ ΗΜΕΡΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΙΣ 05-09-2018.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ28-ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΑΥΡΙΟ 10-04-2019 ΕΝΩ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΕ25-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-04-2019. ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ/ΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ23-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕ25-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΠΔΕ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΛΟΓΩ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΣ)

ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΑ ΚΕΝΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ

ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 09-04-2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 14.00

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Σας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με το συνημμένο με αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/265/39238/04-03-2019

έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης  οι Κοινωνικοί Λειτουργοί που υπηρετούν

με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (μόνιμες θέσεις, ΙΔΟΧ, ΙΔΑΧ, Κοινωνική εργασία μέσω ΟΑΕΔ,

Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας κ.α.) οφείλουν να προσκομίσουν στην υπηρεσία

τους Βεβαίωση Εγγραφής τους στο ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ.

Content View Hits : 307140