ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ Β' ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ 1301/τ.β'/16-4-2019) ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ-ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ" ΜΕ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ,ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5". ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΠΤΑ (7) ΑΚΟΜΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΦΕΚ

 

Content View Hits : 308149