ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Αναγνώρισεις μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών προσωρινών αναπληρωτών/τριών Ε.Ε.Π. για μισθολογική εξέλιξη 

(ακολουθούν συνημμένα)

Call for applications for external evaluator

            The Regional Directorate of Primary and Secondary Education of the Region of Peloponnese, Greece (PDEPELOP), Coordinator of the European Erasmus+ Project “European herItage 3D gamEs platform for teaching mAths” (IDEA - 2019-1-EL01-KA201-062918)

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΡΧΕΙΑ

Page 5 of 280
Content View Hits : 309395