ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο/Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΤΡΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ

ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥ/ΩΝ ΟΠΟΙΟΥ/ΩΝ

ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ/ΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09-02-2018

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΡΧΕΙΑ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΕΠ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΒΠ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Page 6 of 234
Content View Hits : 279207