ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΡΧΕΙΟ

Οι τοποθετούμενοι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία στα Γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου (Τ. Σεχιώτη 38-40, Τρίπολη) μέχρι την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018.

Η ανάληψη υπηρεσίας των τοποθετούμενων από τους αξιολογικούς πίνακες είναι υποχρεωτική. Όσοι δεν αναλάβουν υπηρεσία διαγράφονται από τους οικείους πίνακες.

ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ Ο/ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟ/Α ΟΝΟΜΑ/ΤΑ

ΤΟΥ/ΩΝ ΟΠΟΙΟΥ/ΩΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ/ΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΝΗΜΕΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ 24-09-2018 (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΟΥ/ΟΥΣ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ/ΟΥΝ ΣΤΗΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.

 

Tuesday, 18 September 2018 11:46

Πρόσκληση σε σεμινάριο

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΡΧΕΙΟ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΕΠ

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΒΠ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Thursday, 13 September 2018 07:23

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROSCOLA 2018

Page 9 of 254
Content View Hits : 291721