ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

                                                                                                                         Τρίπολη 22-07-2019

 

Προσωρινός πίνακας αιτούμενων μελών ΕΕΠ για μεταθέσεις από ΚΕΣΥ σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ για το σχολικό έτος 2018-2019

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι έχει αναρτηθεί

προσωρινός πίνακας κατά κλάδο με το ονοματεπώνυμο των αιτούμενων μελών ΕΕΠ, καθώς και με τις μονάδες μετάθεσης

κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, προς ενημέρωση των αιτούντων, σύμφωνα με την αριθ. 92519/Ε4/07-06-2019 εγκύκλιο 

του ΥΠΠΕΘ με θέμα: ¨Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)

σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ για το σχολικό έτος 2018-2019".

Τα ανωτέρω μέλη Ε.Ε.Π. έχουν δυνατότητα υποβολής ένστασης στα γραφεία μας, Τ.Σεχιώτη 38-40, Τρίπολη από 22-07-2019

ημέρα Δευτέρα έως και την Τετάρτη 24-07-2019 και ώρα 11.00' 

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΩΝ Κ.Ε.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά του πίνακα μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες (από 22/7/2019 έως 24/7/2019, ώρα 15:00).Οι ενστάσεις υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Επισυνάπτονται αρχεία.

Σας ενημερώνουμε ότι τα μόρια προϋπηρεσίας που εμφανίζονται στην καρτέλα Συνολικά Μόρια στους φακέλους όλων των υποψηφίων αναπληρωτών στο ΟΠΣΥΔ έχουν υπολογιστεί προς το  παρόν ως 24-05-2019 (ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων στο ΑΣΕΠ για την προκήρυξη 3ΕΑ/2019) για τον καθορισμό των μορίων της εν λόγω προκήρυξης.

Σε μεταγενέστερο χρόνο τα μόρια προϋπηρεσίας θα υπολογιστούν και ως 5/6/2019 (ημερομηνία λήξης της υποβολής αιτήσεων ΑΣΕΠ για τις προκηρύξεις 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019) για τον καθορισμό των μορίων των εν λόγω προκηρύξεων.

 

Page 9 of 269
Content View Hits : 303362