ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ERASMUS+

 

Οδηγός Erasmus+ 2020 στα ελληνικά:

Εκδόθηκε ο Οδηγός του Προγράμματος Erasmus+ για το 2020, μπορείτε να κατεβάσετε το έγγραφο από εδώ.

Για τα σχολεία που επιθυμούν να εμπλακούν για πρώτη φορά, ενημερώνουμε ότι η διαδικασία δημιουργία κωδικού 

για τις αποκεντρμένες δράσεις (όπως και το erasmus+) έχει αλλάξει. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή κάποιου φυσικού προσώπου στο EU Login. Το ίδιο πρόσωπο θα πρέπει να εγγράψει το σχολείο.

Αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε στο σύνδεσμο.

Η καταχώριση της αίτησης γίνεται σε αυτό τον σύνδεσμο

 

___________________________________________________________________________

 

Πρόσκληση Erasmus+ ΙΚΥ 

Αιτήσεις  ΚΑ1 και ΚΑ2

 

______________________________________________________

Oδηγός του προγράμματος Erasmus+  2019 στα ελληνικά:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2019_el

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2019 

http://pelop.pde.sch.gr/perif/images/ERASMUS/CELEX3AC20182F3842F043AEL3ATXT.pdf

___________________________________________________________________________________  

 

Oδηγός του προγράμματος Erasmus+  2018 στα ελληνικά:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/introduction/how-to-read-programme-guide_el..

Πρώτη έκδοση του οδηγού του προγράμματος Erasmus+ 2018 στα αγγλικά (pdf):

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

Πρακτικός οδηγός για Διευθυντές Σχολείων Erasmus+

___________________________________________________________________________________  

ΑΙΤΗΣΕΙΣ (προσοχή στην επιλογή του σωστού εντύπου):

ΚΑ1- Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης 2017

ΚΑ2 Στρατηγικές συμπράξεις για τη Σχολική Εκπαίδευση (Αίτηση για Στρατηγική Σύμπραξη αποκλειστικά μεταξύ σχολείων) 

ΚΑ2 Στρατηγικές συμπράξεις για τη Σχολική Εκπαίδευση

ΚΑ2- Στρατηγικές συμπράξεις για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2017

Συμπληρωματική Ανακοίνωση: Σχολική Εκπαίδευση ΙΚΥ

_________________________________________________________________________________ 

ΥΛΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ 2017:

1.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 

2.ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ PIC NUMBER

3.ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ 2017 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

4. ΕΓΓΡΑΦΟ EUROPASS ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (MOBILITY)

 

 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ 2017 (ΑΓΓΛΙΚΑ)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2017

 

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ 2016

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ 2016 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ 2015 (ΑΓΓΛΙΚΑ)

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ 2014 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΟΔΗΓΙΕΣ)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ECAS

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (URF – Unique Registration Facility) ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΥΛΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (Participant Portal)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΙΚΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΚΑ1 - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΚΑ1- ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΚΑ1

ΟΔΗΓΙΕΣ ΙΚΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΚΑ2

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑ1 ΚΑΙ ΚΑ2

Πριν κατεβάσετε τις ηλεκτρονικές αιτήσεις, θα πρέπει να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας το Acrobat Reader (Version XI). Στη συνέχεια, κατεβάζετε και αποθηκεύετε το έντυπο της αίτησης τοπικά στον υπολογιστή σας, κλείνετε και ανοίγετε ξανά το έντυπο από τον υπολογιστή σας. Δεν μπορείτε να δείτε την αίτηση από τον browser σας (internet explorer, google chrome, mozilla firefox,...).

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΑΙΤΗΣΗ (ΚΑ1)

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΑΙΤΗΣΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ (ΚΑ2)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΞΥ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΚΑ2)

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΚΑ2)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΚΑΙ PIC NUMBER

Content View Hits : 309387