ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Πανάκος Ζαχαρίας Προϊσταμένος της υπηρεσίας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού με βαθμό A', ως Πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Λούτος Παναγιώτης

Μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, με βαθμό Α', Προϊστάμενος της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέριας Πελοποννήσου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, Ιατρό Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Πελοποννήσου.
Τσουραπά - Γεωργούλη Παναγιώτα Μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Δικοικητικού-Λογιστικού, με βαθμό Α', Προϊσταμένη της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Τρίπολης, με αναπληρώτριά της την ΣΙΑΚΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Εποπτών Υγείας με βαθμό Α, Προϊσταμένη της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφεριακής Ενότητας Αρκαδίας.   
Αργυροπούλου Αικατερίνη Μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΤΕ1 ΔΙΟΙΚ με βαθμό Β', της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάσμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, ως εκπρόσωπος των μονίμων υπαλλήλων. 

Τσατσώνας Παναγιωτής

Μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με βαθμό Β', της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας ως εκπρόσωπος των μονίμων υπαλλήλων.
Πλατανιάς Αντώνιος Υπαλλήλος ΙΔΑΧ ειδικότητας ΔΙΟΙΚ (ΔΕ) με βάθμος Α', της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, ως εκπρόσωπος των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.
Τζήμου Στυλιανή Υπαλλήλος ΙΔΑΧ ειδικότητας ΔΙΟΙΚ (ΠΕ), με βάθμο Α', της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, ως εκπρόσωπος των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Αναπληρωτής του προέδρου ορίζεται Ο Ψυχάρης Παναγιώτης, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Δικοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Α', Προϊστάμενος της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης , Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέριας Πελοποννήσου.  

Content View Hits : 298554