ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Πανάκος Ζαχαρίας Προϊσταμένος της υπηρεσίας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού με βαθμό Β', ως Πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Λούτος Παναγιώτης

Μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, με βαθμό Α', Προϊστάμενος της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέριας Πελοποννήσου, ως τακτικό μέλος, μρ αναπληρωτή του τον ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Ιατρό Δημόσιας Υγείας ΕΣΥ με βαθμό Διευθυντή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Πελοποννήσου.
Τσουραπά - Γεωργούλη Παναγιώτα Μόνιμη υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Δικοικητικού-Λογιστικού, με βαθμό Α', Προϊσταμένη της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Τρίπολης, με αναπληρώτριά της την ΣΙΑΚΟΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Εποπτών Υγείας με βαθμό Α, Προϊσταμένη της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της περιφεριακής Ενότητας Αρκαδίας.   
Σάνη Αγγελική
Μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού της  Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας με βαθμό Γ' , ως εκπρόσωπος των μονίμων υπαλλήλων, με αναπληρωτή της τον ΑΡΓΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού με βαθμό Β', της Δ/νσης Α/θμιας  Εκπ/σης Μεσσηνίας.
Πετροπουλάκος Φώτιος
Μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου, με βαθμό Γ', ως εκπρόσωπος των μονίμων υπαλλήλων,με αναπληρωτή του τον ΣΥΡΕΓΓΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Συντηρητών με βαθμό Β', της Δ/νσης Β/θμιας  Εκπ/σης Αρκαδίας.
Τζήμου Στυλλιανή
Υπάλληλος ΙΔΑΧ κλάδου ΠΕ Διοικητικού της Δ/νσης Β/θμιας  Εκπ/σης Κορινθίας, με βαθμό Γ', ως εκπρόσωπος των υπαλλήλων ΙΔΑΧ, με αναπληρωτή της τον ΓΑΛΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, υπάλληλο ΙΔΑΧ του κλάδου ΥΕ Κλητ/Επιστ/Φυλ/Νυκτοφ με βαθμό Γ', της Δ/νσης Β/θμιας  Εκπ/σης Αρκαδίας.
Γεροθανάση Μαρδίτσα
Υπάλληλος ΙΔΑΧ κλάδου ΔΕ Διοικητικού της Δ/νσης Α/θμιας  Εκπ/σης Αρκαδίας, με βαθμό Δ', ως εκπρόσωπος των υπαλλήλων ΙΔΑΧ.

Αναπληρωτής του προέδρου ορίζεται Ο Ψυχάρης Παναγιώτης, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Δικοικητικού-Οικονομικού, με βαθμό Α', Προϊστάμενος της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης , Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέριας Πελοποννήσου.  

Content View Hits : 263058