ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΥΣΕΕΠ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γκέσουρας Φώτιος, Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αρκαδίας, με αναπληρωτή του τον Κλάδη Νικόλαο, Διευθυντή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Παπαδάκος Γεώργιος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας, με αναπληρωτή του τον κ. Γαληνό Ιωάννη, Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας.
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  Αγγελόπουλος Νικόλαος, Σχολικός Σύμβουλος 12ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με αναπληρώτριά του την κα. Φαντίνο – Κακοταρίτη Πατρίτσια κλάδου ΠΕ 28 Φυσικοθεραπευτών, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας.
Α' ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ
Μιχαλόπουλος Γεώργιος, κλάδου ΠΕ 30 Κοινωνικών Λειτουργών, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του ΚΕΔΔΥ Αργολίδας με αναπληρώτριά του την κα. Πανουσιέρη Ελένη κλάδου ΠΕ 30 Κοινωνικών Λειτουργών του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης..
Β' ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ Λαμπροπούλου Σοφία,  κλάδου ΠΕ 26 Λογοθεραπευτών του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Μαντινείας,  με  αναπληρώτριά  της  την κα. Ανδριανάκου  Καλλιόπη  κλάδου  ΠΕ  30  Κοινωνικών  Λειτουργών του ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας.Α’ τακτικό αιρετό μέλος:
Μιχαλόπουλος Γεώργιος, κλάδου ΠΕ 30 Κοινωνικών Λειτουργών, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του ΚΕΔΔΥ Αργολίδας με αναπληρώτριά του την Πανουσιέρη Ελένη κλάδου ΠΕ 30 Κοινωνικών Λειτουργών του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης..
Β’ τακτικό αιρετό μέλος: Λαμπροπούλου Σοφία, κλάδου ΠΕ 26 Λογοθεραπευτών του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Μαντινείας, με αναπληρώτριά της την Ανδριανάκου Καλλιόπη κλάδου ΠΕ 30 Κοινωνικών Λειτουργών του ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας.

Content View Hits : 298553