ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΥΣΠΕ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 
1 Πετρόπουλος Παναγιώτης Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Πελοποννήσου - Πρόεδρος
2 Καρούντζου Γεωργία Προϊσταμένη  του Τμήματος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, Σχολικός Σύμβουλος της 3ης περιφέρειας Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Αρκαδίας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ως Αντιπρόεδρος.
3 Αντωνίου Αλέξανδρος Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70.
4 Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.
5 Ζιάκας Ευάγγελος Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 
1 Νταλιάνης Πέτρος Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Λακωνίας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70.
2 Τσαουσίδου Καλλιόπη

Σχολική Σύμβουλο της 5ης Περιφέρειας Σχολικών Συμβούλων
Δημοτικής εκπαίδευσης Μεσσηνίας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.

3 Γκέσουρας Φώτιος Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Αρκαδίας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70.
4 Δουράνου Αικατερίνη Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.
5 Μεϊμέτης Παρασκευάς Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.
Content View Hits : 298552