ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Βιογραφικό του Παναγιώτη Ν. Πετρόπουλου

 

Γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1970 και κατάγεται από τη Λογγά Μεσσηνίας. Είναι πτυχιούχος Μηχανικός Πληροφορικής και πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Πολιτισμικών Αγαθών. Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στο Πρόγραμμα «Σπουδές στην Εκπαίδευση» (τίτλος διπλωματικής εργασίας «Ο ρόλος του Διευθυντή στη δημιουργία του Ψηφιακού Σχολείου»), Πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών (ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ) και έχει επιμορφωθεί στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Η επαγγελματική και διοικητική του εμπειρία συμπεριλαμβάνει τη θητεία του ως αναπληρωτή αιρετού ΠΥΣΔΕ Μεσσηνίας, και ΑΠΥΣΔΕ Πελοποννήσου, ως υπευθύνου στο ΓΡΑΣΕΠ του 5ου ΓΕΛ Καλαμάτας, ως μέλους της Νομαρχιακής Επιτροπής Παιδείας Μεσσηνίας, ενώ έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας και της ΠΕΚΑΠ Πελοποννήσου. Είναι εισηγητής σε σεμινάρια και ημερίδες που αφορούν θέματα εκπαίδευσης, έχει δημοσιεύσεις σε εκπαιδευτικά συνέδρια και έχει διδάξει στο ΑΤΕΙ Καλαμάτας και στο ΙΕΚ Καλαμάτας. Εργάζεται με οργανική θέση στο 5ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας  ενώ τα τελευταία χρόνια υπηρετούσε με θητεία στο ΚΕΣΥΠ Καλαμάτας.

 

Βιογραφικό του Παναγιώτη Ν. Πετρόπουλου

Γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1970 και κατάγεται από τη Λογγά Μεσσηνίας. Είναι πτυχιούχος Μηχανικός Πληροφορικής και πτυχιούχος του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Πολιτισμικών Αγαθών. Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στο Πρόγραμμα «Σπουδές στην Εκπαίδευση» (τίτλος διπλωματικής εργασίας «Ο ρόλος του Διευθυντή στη δημιουργία του Ψηφιακού Σχολείου»), Πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών (ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ) και έχει επιμορφωθεί στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Η επαγγελματική και διοικητική του εμπειρία συμπεριλαμβάνει τη θητεία του ως αναπληρωτή αιρετού ΠΥΣΔΕ Μεσσηνίας, και ΑΠΥΣΔΕ Πελοποννήσου, ως υπευθύνου στο ΓΡΑΣΕΠ του 5ου ΓΕΛ Καλαμάτας, ως μέλους της Νομαρχιακής Επιτροπής Παιδείας Μεσσηνίας, ενώ έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας και της ΠΕΚΑΠ Πελοποννήσου. Είναι εισηγητής σε σεμινάρια και ημερίδες που αφορούν θέματα εκπαίδευσης, έχει δημοσιεύσεις σε εκπαιδευτικά συνέδρια και έχει διδάξει στο ΑΤΕΙ Καλαμάτας και στο ΙΕΚ Καλαμάτας. Εργάζεται με οργανική θέση στο 5ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας  ενώ τα τελευταία χρόνια υπηρετούσε με θητεία στο ΚΕΣΥΠ Καλαμάτας.

Content View Hits : 291714