ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΥΣΔΕ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1 Πετρόπουλος Παναγιώτης Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Πελοποννήσου - Πρόεδρος
2 Δάφνη Δήμητρα Προϊσταμένη Τμήματος Επιστημονι­κής – Παιδαγωγι­κής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Αντιπρόε­δρος
3 Παπαδάκος Γεώργιος Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας - Μέλος
4 Δελής Νικόλαος Αιρετός εκπρόσωπος εκπαιδευτι­κών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
5 Ντούλας Παναγιώτης Αιρετός εκπρόσωπος εκπαιδευτι­κών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1 Σελίμης Γεώργιος Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας
2 Σπάλα Γεωργία Σχολική Σύμβουλος ΠΕ19 – Πληροφορικής Μεσσηνίας και Λακωνίας
3 Σταματόπουλος Γεώργιος Αιρετός εκπρόσωπος εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
4 Κατσούλης Κωνσταντίνος Αιρετός εκπρόσωπος εκπαιδευτι­κών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
5 Σβερκούνος Σπυρίδωνας Αιρετός εκπρόσωπος εκπαιδευτι­κών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Content View Hits : 298550