ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Thursday, 13 March 2014 09:40

Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος "Τα παιδιά Γράφουν & Ζωγραφίζουν τα δικαιώματά τους" - 2014 Επετειακή χρονιά 25 Χρόνια Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Επισυνάπτονται αρχεία

Content View Hits : 305627