ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Friday, 02 May 2014 14:20

έγκριση μετακίνησης επιμορφούμενων - επιμορφωτών στις 5/5/& 6/5 στην Τρίπολη στο πλαίσιο της πράξης : Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Featured

επισυνάπτεται αρχείο

Content View Hits : 304704