ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Wednesday, 07 March 2012 11:19

Συγκρότηση Δευτεροβάθμιας Ειδικής Διαγνωστικής Επιτροπής Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου για μαθητές προσχολικής ή πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπ/σης κατά περίπτωση

Ακολουθεί συνημμένο έγγραφο.

Last modified on Wednesday, 07 March 2012 11:51
Content View Hits : 309726