ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Wednesday, 21 March 2012 09:21

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής

Aκολουθεί συνημμένο έγγραφο.

Content View Hits : 309726