ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Monday, 26 March 2012 08:32

Λειτουργία Βαθμολογικού Κέντρου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη.

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, κ. Πέτρος Μισθός, παρέθεσε συνέντευξη τύπου σχετικά με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του τρέχοντος σχολικού έτους και κυρίως για τη λειτουργία Βαθμολογικού Κέντρου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη.

Συγκεκριμένα, ανέφερε τη σπουδαιότητα ύπαρξης Βαθμολογικού Κέντρου στην Περιφέρειά μας, μετά από πολλά χρόνια απουσίας. Έκανε σαφές ότι αυτό θα οδηγήσει στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, καθώς εξάγονται ουσιαστικά συμπεράσματα για τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, γίνονται πιο κατανοητές οι απαιτήσεις των εξετάσεων και αποκτάται πολύτιμη εμπειρία από τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς. Επιπλέον, τονώνεται η αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση των καθηγητών-βαθμολογικών με θετικές επιδράσεις και για τους μαθητές τους. Τέλος, επεσήμανε την αδιαμφισβήτητη ανάγκη, όσων θα εμπλακούν στη διαδικασία της βαθμολόγησης, να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της ευθύνης τους, ώστε να επιτευχθεί αντικειμενική και αδιάβλητη αξιολόγηση των παιδιών που κοπίασαν μαζί με τις οικογένειές τους γι’ αυτές τις εξετάσεις.

Κλείνοντας διαβεβαίωσε ότι το νέο βαθμολογικό κέντρο θα στηριχθεί από όλους και θα λειτουργήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

 

Last modified on Monday, 26 March 2012 08:34
Content View Hits : 309394