ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Thursday, 26 April 2012 10:11

Κατανομή σχολείων γενικής παιδαγωγικής ευθύνης στους Σχολικούς Συμβούλους

Ακολουθεί συνημμένο έγγραφο.

Content View Hits : 309339