ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Thursday, 21 June 2012 10:01

Κλήρωση για συμμετοχή σε σεμινάριο στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης

Ακολουθεί συνημμένο έγγραφο.

Content View Hits : 309428