ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Monday, 21 December 2015 13:06

Εγχειρίδιο Χρήστη για την Ενιαία Υπηρεσία Εγγραφής (URF – Unique Registration Facility) και την Πύλη Συμμετεχόντων (Participant Portal)

Content View Hits : 309726