ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Tuesday, 16 February 2016 09:55

Τοποθέτηση προϊσταμένων Τμημάτων Α΄ Διοικητικής Υποστήριξης και Β΄ Οικονομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΡΧΕΙΟ

Content View Hits : 307141