ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Wednesday, 04 July 2012 09:37

Υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί Π.Ε. Μεσσηνίας

Ακολουθεί συνημμένο έγγραφο.

Content View Hits : 309425