ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Wednesday, 20 July 2016 13:31

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 19ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ MODEL UNITED NATIONS (DSAMUN) ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΡΧΕΙΟ

Content View Hits : 309337