ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Tuesday, 25 October 2016 06:13

Erasmus+ 2017

Εκδόθηκαν  το φύλλο της εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων  και ο οδηγός του προγράμματος Erasmus + για το 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX%3AC2016%2F386%2F09&from=EN

Τους  όρους της πρόσκλησης, συμπεριλαμβανομένων των προτεραιοτήτων, μπορείτε να τους βρείτε στον οδηγό του προγράμματος Erasmus+ στην ακόλουθη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en (στα αγγλικά).

Για πληροφορίες  και τον οδηγό του προγράμματος στα ελληνικά μπορείτε να ανατρέχετε στο site του ΙΚΥ www.iky.gr

(σε λίγες μέρες)

 

ΠΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Last modified on Tuesday, 25 October 2016 06:17
Content View Hits : 309726