ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Friday, 03 March 2017 15:41

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ Η ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΡΧΕΙΑ

Content View Hits : 309394