ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Thursday, 23 March 2017 11:08

Διάκριση Μουσικού Σχολείου Τρίπολης, e-twinning

Η ΠΔΕ Πελοποννήσου συγχαίρει το Μουσικό Σχολείο Τρίπολης που απέσπασε το 2ο Ευρωπαϊκό βραβείο E-Twinning 2017 ( E-Twinning European Prize 2017 ) για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ERASMUS + με θέμα «Employability : A Challenge for youth – Dreams and Reality”, “Απασχόληση: Μία πρόκληση για τη νεολαία – Όνειρα και Πραγματικότητα». Το πρόγραμμα αυτό ήταν μία στρατηγική σύμπραξη μεταξύ 7 χωρών στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε τις σχολικές χρονιές 2014-2015 και 2015-2016. 

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε σχετικά llnks:

eTwinning page 

Ανακοινώσεις στον ηλεκτρονικό τύπο: 1 , 2

Content View Hits : 309341