ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Thursday, 02 November 2017 09:28

Πρώτη έκδοση του οδηγού του προγράμματος Erasmus+ 2018 στα αγγλικά

Πρώτη έκδοση του οδηγού του προγράμματος Erasmus+ 2018 στα αγγλικά (pdf):

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

Content View Hits : 309726