ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Thursday, 02 November 2017 09:52

Προθεσμίες Erasmus+ 2018

  • Σχέδιο κινητικότητας για προσωπικό σχολικής εκπαίδευσης:

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους για επιχορήγηση ως την 1η Φεβρουαρίου στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αναμένεται να ξεκινήσουν μεταξύ 1ης Ιουνίου και 31ης Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

  • Συμμαχίες γνώσης:

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους το αργότερο έως τις 28 Φεβρουαρίου στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν την 1η Νοεμβρίου του ίδιου έτους ή την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

  • Συμπράξεις στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, της ΕΕΚ, της σχολικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων:

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους για επιχορήγηση έως τις 21 Μαρτίου στις 12:00 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) για τα σχέδια που αρχίζουν μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου και της 31ης Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Content View Hits : 309726