ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Tuesday, 13 February 2018 07:58

Η Παιδαγωγική ομάδα "Το Σκασιαρχείο" σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας διοργανώνει εκδήλωση με θέμα "Για ένα ελεύθερο και δημοκρατικό σχολείο.Ουτοπία ή πραγματικότητα;Γαλλικές και ελληνικές τάξεις Freinet συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν"

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΡΧΕΙΑ

Content View Hits : 281407