ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Thursday, 26 July 2018 13:36

ΚΥΡΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Β.Π.) ΚΑΛΔΟΥ ΔΕ01, ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΒΠ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΒΠ

ΠΙΝΑΝΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΕΒΠ

Content View Hits : 298555