ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Monday, 19 November 2018 08:23

Erasmus + Δελτίο Τύπου Γυμνάσιο Λουτρακίου

Το Γυμνάσιο Λουτρακίου θα πραγματοποιήσει, ως συντονιστής, για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020 Στρατηγική Σύμπραξη Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών μεταξύ Σχολείων (ΚΑ229) στα πλαίσια της δράσης Erasmus+. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων, που προβλέπονται στο έργο με τον τίτλο « CLIL threads and trends in the solar-system Labyrinth», το Σχολείο θα οργανώσει την πρώτη επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών (Short-term staff training event), η οποία θα έχει τη μορφή επιμορφωτικού εργαστηρίου με το τίτλο « On board CLIL to outer space» και στην οποία θα συμμετέχουν οι εταίροι εκπαιδευτικοί του έργου και εκπαιδευτικοί από σχολεία της περιοχής, την Τρίτη 27-11-2018 και την Τετάρτη 28-11-2018 στο χώρο του Σχολείου.

Content View Hits : 309726