ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Wednesday, 28 November 2018 12:17

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΔΕ

ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΠΕΘ

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ ΣΤΟ ΟΠΣΥΔ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Content View Hits : 298548