ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Friday, 14 December 2018 12:33

Καθορισμός ημερομηνίας πραγματοποίησης κλήρωσης για τον ορισμό της σειράς κατάταξης των ισοψηφησάντων υποψηφίων στις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2018 για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

Content View Hits : 298554