ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Friday, 14 December 2018 12:41

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Ανώτερα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Πελοποννήσου

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΡΧΕΙΑ

Content View Hits : 298541