ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Monday, 13 May 2019 08:43

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ (Γ2 ΚΑΙ Γ1)

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ:

1. ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΔΕ ΑΠΟ 08 ΜΑΪΟΥ 2019 ΜΕΧΡΙ 07 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΚΑΙ

2. ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΣΕΠ ΑΠΟ 21 ΜΑΪΟΥ 2019 ΜΕΧΡΙ 05 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 14.00

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ

1. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

2. 1ΕΑ/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΦΕΚ 13/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019)

3. 2ΕΑ/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΦΕΚ 14/Τ. Προκ. ΑΣΕΠ/25-04-2019)

4. 67327/Ε4/30-04-2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΠΕΘ

5. ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Content View Hits : 308153