ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Friday, 19 July 2019 09:06

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΩΝ Κ.Ε.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΩΝ Κ.Ε.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ)

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά του πίνακα μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες (από 22/7/2019 έως 24/7/2019, ώρα 15:00).Οι ενστάσεις υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Επισυνάπτονται αρχεία.

Last modified on Thursday, 01 August 2019 12:18
Content View Hits : 309335