ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Monday, 22 July 2019 10:52

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Προσωρινός Πίνακας αιτούμενων μελών ΕΕΠ για μεταθέσεις από ΚΕΣΥ σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ για το σχολικό έτος 2018-2019

                                                                                                                         Τρίπολη 22-07-2019

 

Προσωρινός πίνακας αιτούμενων μελών ΕΕΠ για μεταθέσεις από ΚΕΣΥ σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ για το σχολικό έτος 2018-2019

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι έχει αναρτηθεί

προσωρινός πίνακας κατά κλάδο με το ονοματεπώνυμο των αιτούμενων μελών ΕΕΠ, καθώς και με τις μονάδες μετάθεσης

κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, προς ενημέρωση των αιτούντων, σύμφωνα με την αριθ. 92519/Ε4/07-06-2019 εγκύκλιο 

του ΥΠΠΕΘ με θέμα: ¨Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)

σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ για το σχολικό έτος 2018-2019".

Τα ανωτέρω μέλη Ε.Ε.Π. έχουν δυνατότητα υποβολής ένστασης στα γραφεία μας, Τ.Σεχιώτη 38-40, Τρίπολη από 22-07-2019

ημέρα Δευτέρα έως και την Τετάρτη 24-07-2019 και ώρα 11.00' 

 

Last modified on Monday, 22 July 2019 18:48
Content View Hits : 309334