ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Tuesday, 29 October 2019 12:52

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΥΡ ΣΧΕΔΙΟΥ: European herItage 3D gamEs platform for teaching mAths (IDEA)

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019, στους χώρους του ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου η πρώτη συνάντηση μεταξύ των εταίρων του σχεδίου με τίτλο: European herItage 3D gamEs platform for teaching mAths (IDEA). Δείτε το συνημμένο αρχείο για λεπτομέρειες

Content View Hits : 309335