ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Saturday, 14 December 2019 07:56

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ01 ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΣ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Content View Hits : 309726