ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Monday, 16 December 2019 23:00

ΠΑΥΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΒΠ 2018-2019

Σας ενημερώνουμε ότι από 13-12-2019 παύει η ισχύς της παράτασης των κυρωμένων πινάκων κατάταξης Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2018 – 2019 των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, λόγω δημοσίευσης σε ΦΕΚ του οριστικού πίνακα κατάταξης της προκήρυξης 1ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 2350/τ. Γ΄/ 13-12- 2019)


Ως εκ τούτου, από 13-12-2019 καμία πρόσληψη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από τους προαναφερόμενους πίνακες κατάταξης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Επισυνάπτεται

ΦΕΚ 2350/τ. Γ΄/ 13-12- 2019

Last modified on Monday, 16 December 2019 23:11
Content View Hits : 309726