ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Tuesday, 11 February 2020 14:39

Call for applications for external evaluator - IDEA Project

Call for applications for external evaluator

            The Regional Directorate of Primary and Secondary Education of the Region of Peloponnese, Greece (PDEPELOP), Coordinator of the European Erasmus+ Project “European herItage 3D gamEs platform for teaching mAths” (IDEA - 2019-1-EL01-KA201-062918)

Last modified on Tuesday, 11 February 2020 14:41
Content View Hits : 309342