ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Tuesday, 18 December 2012 10:59

Ορισμός σειράς εκλογής και Διορισμός Αιρετών Εκπροσώπων Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

Ακολουθεί συνημμένο αρχείο.

Last modified on Tuesday, 18 December 2012 12:47
Content View Hits : 308107