ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Wednesday, 25 January 2012 09:38

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Π.Ε. 21-2-2011

Ακολουθεί συνημμένο έγγραφο.

 

Last modified on Monday, 20 February 2012 09:36
Content View Hits : 308158