ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Thursday, 12 December 2013 09:51

Η αλήθεια για το κάπνισμα

- Το ιστορικό της Σύμβασης Πλαίσιο για τον Έλεγχο του Καπνίσματος του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας 

- Σύμβαση Πλαίσιο Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας για τον έλεγχο του Καπνού

- Περίληψη των Οδηγιών  Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας

- Πρωτόκολλο για τη Εξάλειψη του Παράνομου Εμπορίου Προϊόντων Καπνού

 

Επισυνάπτεται αρχείο

Content View Hits : 309333