ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Thursday, 12 December 2013 14:45

Εκπαιδευτικά Προγράμματα της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων: 1)Σούνιο, Ο Ναός του Ποσειδώνος και η Ζωφόρος, 2)Ελλήνων προμαχούντες Αθηναίοι Μαραθώνι

Επισυνάπτεται αρχείο

Content View Hits : 305746