ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ Ε.Ε.

 

ΘΕΜΑ: « Αγαπώ και προβάλλω τον τόπο μου ».

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. και Δ.Ε. Πελοποννήσου θέλοντας να κινητοποιήσει τους μαθητές να γνωρίσουν την ιστορία του τόπου τους και  να αγαπήσουν το περιβάλλον καθώς και να συμβάλει στην προβολή της Πελοποννήσου ως προορισμού σχολικών εκδρομών θα προχωρήσει στη δημιουργία ψηφιακού υλικού που θα έχει στόχο την ανάδειξη και την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Για το λόγο αυτό : 1) κάθε σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα πάρει μέρος στην Πανελλαδική καμπάνια του Υπουργείου, παράλληλα με την ανάρτηση του υλικού του στην ψηφιακή πλατφόρμα,  θα  στείλει το παραπάνω υλικό  και στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκει. 2) Κάθε σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα στείλει το παραπάνω υλικό στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκει.
Όλοι οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι, καθηγητές, καθηγητές πληροφορικής,  εικαστικών, υπεύθυνοι προγραμμάτων κ.λπ), θα πρέπει να συνεργαστούν για τη δημιουργία και επεξεργασία του παραπάνω υλικού. Σε περίπτωση που στις σχολικές μονάδες συγκεντρωθεί πληθώρα υλικού από τις διάφορες τάξεις, με ευθύνη των Διευθυντών των σχολείων και τη συνεργασία του Συλλόγου Διδασκόντων, από το σύνολο του υλικού που θα συγκεντρωθεί, θα επιλεγεί το πιο αντιπροσωπευτικό για τη σχολική μονάδα και τον τόπο που ανήκει αυτή  και θα αποσταλεί στους υπευθύνους ΠΛΗΝΕΤ.
Σε κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, θα συσταθεί επιτροπή υποδοχής, επεξεργασίας και επιλογής του υλικού, το οποίο θα εκπροσωπήσει το Νομό. Η επιτροπή θα συσταθεί άμεσα και θα περιλαμβάνει ένα μέλος του ΚΠΕ, τον Υπεύθυνο Προγραμμάτων της  Διεύθυνσης και έναν υπεύθυνο του ΠΛΗΝΕΤ, για την τελική σύνθεση. Το τελικό βίντεο θα είναι διάρκειας 3 – 5  λεπτών με ήχο (τραγούδι, αφήγηση, απαγγελία, κ.λπ) και θα προκύψει μετά από επεξεργασία/ σύνθεση των ΠΛΗΝΕΤ. Το υπόλοιπο υλικό που θα απομείνει από την επεξεργασία, θα ενιαιοποιηθεί ψηφιακά και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της οικείας Διεύθυνσης.
Την Κυριακή 1η Απριλίου 2012, προγραμματίζεται να γίνουν εκδηλώσεις στις έδρες των Νομών (ή και των Δήμων), για την προβολή και την αξιοποίηση του υλικού. Λεπτομέρειες για τη δράση αυτή θα δοθούν με νεότερη εγκύκλιο.
Τα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειάς μας, που θα πάρουν μέρος, έχουν περιθώριο μέχρι την Τετάρτη21 Μαρτίου 2012 , να αναρτήσουν το υλικό στη σελίδα http://vod.sch.gr αλλά και να στείλουν το υλικό τους στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου από το υλικό που θα αποσταλεί να δημιουργηθεί το βίντεο του Νομού και εν συνεχεία από το υλικό των πέντε Νομών, να δημιουργηθεί το βίντεο της Περιφέρειας, συνολικής διάρκειας 15 έως 20 λεπτών.
Κλείνοντας, θέλουμε να διευκρινίσουμε τα παρακάτω :
  • Καλούμε τους Σχολικούς Συμβούλους, τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, τα Κ.Π.Ε., τους υπευθύνους των δράσεων, τους υπευθύνους των ΠΛΗΝΕΤ, τους Διευθυντές των Σχολείων και τους Συλλόγους Διδασκόντων, να αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια, που ξεκινάει φέτος πιλοτικά και με περιορισμένο σχετικά χρόνο, προκειμένου να αποδώσει αποτελέσματα τόσο στα Σχολεία όσο και στην τοπική αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία.
  • Παρακαλούμε να ενεργοποιηθούν οι μαθητές και την όλη δράση να την δουν ως προσωπική ευκαιρία ανάδειξης και προβολής του τόπου τους. Παρακαλούμε επίσης τους εκπαιδευτικούς να περιοριστούν στην καθοδήγηση των μαθητών και όχι στην υποκατάστασή τους, γιατί το υλικό πρέπει να είναι αυθεντική, πρωτότυπη και ερασιτεχνική εργασία των μαθητών και όχι υλικό επαγγελματιών. Να χρησιμοποιηθούν απλά μέσα (του Σχολείου ή και των μαθητών) και η επεξεργασία να γίνει στις σχολικές μονάδες με τη βοήθεια των καθηγητών πληροφορικής.
  • Στα βίντεο που θα ληφθούν πρέπει να τηρούνται οι κανόνες δεοντολογίας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Δεν πρέπει να  φαίνονται πρόσωπα μαθητών ή εκπαιδευτικών, ή άλλων φυσικών προσώπων, αλλά μόνο το προς προβολή φυσικό τοπίο, αντικείμενο, αρχαιολογικός χώρος και, προκειμένου περί οικισμού, να αποφευχθούν περιπτώσεις άμεσης ή έμμεσης διαφήμισης.
  • Την προσπάθεια αυτή την έχει αγκαλιάσει και η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία προτίθεται να θεσπίσει τρία (3) βραβεία καλύτερου υλικού, για τα οποία θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση.
  • Στην προσπάθεια αυτή είναι καλό να πάρουν μέρος όλες οι Σχολικές Μονάδες της Περιφέρειάς μας, γιατί η προβολή του τόπου μας είναι και πρέπει να γίνει πρωτίστως υπόθεση της εκπαίδευσης. Γι αυτό καλούμε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες να γίνουν οι πρεσβευτές του τόπου τους και τους εκπαιδευτικούς να αγκαλιάσουν αυτή την πρωτοβουλία.
  • Για απορίες ή διευκρινίσεις, επικοινωνείτε με τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις αρμόδιες επιτροπές.

Ευχόμαστε αυτή η δράση, που ξεκινάει φέτος πιλοτικά, να υιοθετηθεί, να αγαπηθεί, να επεκταθεί και να συμβάλει αφενός στην προβολή και στην ανάπτυξη του τόπου μας και αφετέρου στην ουσιαστική επίτευξη των στόχων και των σκοπών της εκπαίδευσης των παιδιών της πατρίδας μας.
Ο Περιφερειακός Διευθυντής
Π.&Δ. Εκπαίδευσης Πελοποννήσου
Πέτρος  Δ. Μισθός


Ακολουθεί συνημμένο έγγραφο.

 

Wednesday, 29 February 2012 10:26

Εφαρμογή «Μισθοδοσία online»

Στον παρακάτω ιστότοπο http://dide.arg.sch.gr/grmixan/misthodosia-online-app/ μπορείτε να βρείτε την εφαρμογή "Μισθοδοσία online" και την οποία μπορείτε να ενσωματώσετε στο δικτυακό τόπο των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων διευθύνσεων, ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να βλέπουν τη μισθοδοσία τους.

 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, κ. Πέτρος Μισθός, είχε συνεργασία με τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων Β/θμιας και Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Τρίπολης, τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012 και την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου αντίστοιχα, κατά την οποία τονίστηκε ο καθοριστικός ρόλος των Δ/ντών των σχολείων στην αναμόρφωση και αναβάθμιση των σχολικών μονάδων και του εκπαιδευτικού έργου, όπως και στη διασφάλιση της ομαλής και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. λειτουργίας τους.

Ο κ. Μισθός αναφέρθηκε στα δύο επικείμενα νομοθετήματα αναφορικά με το ¨Νέο Λύκειο¨ και το ¨Τεχνολογικό Λύκειο¨, τα οποία αναμένεται να αλλάξουν το χάρτη του μαθητικού πληθυσμού.

Αναφέρθηκε, επίσης, στη διασφάλιση από μέρους των Διευθυντών των Σχολείων, της σωστής λειτουργίας των κυλικείων και της μεταφοράς των μαθητών από τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ, ώστε να γίνεται με ασφάλεια και όπως προβλέπεται . Μίλησε για την προετοιμασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ώστε να διεξαχθούν απρόσκοπτα, καθώς και για την ενδεχόμενη λειτουργία βαθμολογικού κέντρου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Στη συνέχεια, επέστησε την προσοχή στην αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας και προβληματικής συμπεριφοράς στο σχολικό χώρο και σύστησε συνεργασία των Συλλόγων Διδασκόντων με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και με τις Σχολικές Επιτροπές.

Τέλος, ευχαρίστησε τους Διευθυντές για τη μέχρι τώρα συνεργασία τους και τόνισε όχι μόνο το διοικητικό αλλά και τον παιδαγωγικό τους ρόλο.

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

 

Ακολουθεί συνημμένο έγγραφο.

Ακολουθεί συνημμένο έγγραφο.

 

Content View Hits : 311852