ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ Ε.Ε.

Call for applications for external evaluator

            The Regional Directorate of Primary and Secondary Education of the Region of Peloponnese, Greece (PDEPELOP), Coordinator of the European Erasmus+ Project “European herItage 3D gamEs platform for teaching mAths” (IDEA - 2019-1-EL01-KA201-062918)

Monday, 03 February 2020 09:32

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΡΧΕΙΑ

Page 6 of 289
Content View Hits : 309726