ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΑΠΝΙΣΜΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (7)

Thursday, 12 December 2013 09:51

Η αλήθεια για το κάπνισμα

- Το ιστορικό της Σύμβασης Πλαίσιο για τον Έλεγχο του Καπνίσματος του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας 

- Σύμβαση Πλαίσιο Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας για τον έλεγχο του Καπνού

- Περίληψη των Οδηγιών  Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας

- Πρωτόκολλο για τη Εξάλειψη του Παράνομου Εμπορίου Προϊόντων Καπνού

 

Επισυνάπτεται αρχείο

Tuesday, 12 November 2013 13:26

ΚΑΠΝΙΣΜΑ

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΕΙΚΟΝΑ

Monday, 04 November 2013 09:18

Μαθαίνω να μην καπνίζω

Επιστνάπτεται έγγραφο

Content View Hits : 309394